Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:troubleshooting:sdcard_recovery [2019/01/28 16:36]
jschlehofer bring back just warning as it is obsolete for now
cs:troubleshooting:sdcard_recovery [2019/06/15 11:07] (aktuální)
jschlehofer Rewrite
Řádek 1: Řádek 1:
  
 <WRAP center round alert 60%> <WRAP center round alert 60%>
-Návod se zde již nenacházíprotože ​tuto chvíli není potřeba jelikož ​jsme záchranný systém ​automaticky aktualizovali ve verzi Turris OS 3.10.9.+Záchranný systémkterý se nachází ​NOR, jsme automaticky aktualizovali ​na verzi Turris OS 3.8.5 ve verzi Turris OS 3.10.9. Pokud-li používáte JFFS2 a chcete přejít na UBIFS, případně zmigrovat na BTRFS, tak bude nutné provést factory reset podržením tlačítka reset po dobu alespoň 6 sekund. Jestli Váš router nebyl dlouho zapojený, tak nám, prosím, napište na support, kde to společně s Vámi dořešíme.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​