Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:troubleshooting:sdcard_recovery [2019/01/24 10:03]
jschlehofer It's no longer needed.
cs:troubleshooting:sdcard_recovery [2019/01/28 16:36] (aktuální)
jschlehofer bring back just warning as it is obsolete for now
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Obnova systému a zavaděče z microSD karty ====== 
  
 <WRAP center round alert 60%> <WRAP center round alert 60%>
-Návod zde slouží pouze pro archivní účely. Není již potřeba, protože jsme záchranný systém automaticky aktualizovali ve verzi Turris OS 3.10.9.+Návod ​se zde již nenachází, protože ​v tuto chvíli není potřeba jelikož ​jsme záchranný systém automaticky aktualizovali ve verzi Turris OS 3.10.9.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
- 
-===== Úvod ===== 
- 
-Pro pochopení následujícího textu je nutné se seznámit s realizací operačního systému routeru Turris. 
- 
-Router obsahuje dvě úložiště (paměti). Paměť typu NOR o velikosti 16MB a paměť typu NAND o velikosti 256MB. V paměti NAND se nachází operační systém, do kterého router za běžných okolností bootuje (včetně vašich doinstalovaných balíčků a dat). V paměti NOR se pak nachází 3 důležité součásti: 
-  * Zavaděč operačního systému (U-Boot) 
-  * Záchranný systém 
-  * Originální obraz systému v paměti NAND 
- 
-Zavaděč standardně pracuje tak, že zavede operační systém v NAND paměti. Ovšem pokud uživatel stiskl tlačítko tak, že si vyžádal [[:​cs:​troubleshooting:​start#​Obnovení továrního nastavení|reset do továrního nastavení]],​ zavede zavaděč záchranný systém v paměti NOR. Tento záchranný systém pracuje tak, že zcela automaticky vezme originální obraz systému NAND (uložený v NOR paměti) a rozbalí ho do NAND paměti. Uživatel tedy získá paměť NAND ve stejném stavu jako při prvním spuštění. 
- 
-Tento postup je možné uplatnit v případě poškození záchranného systému v paměti NOR či zavaděče systému. 
- 
-Dále je možné touto metodou aktualizovat všechny softwarové součásti routeru Turris na nejnovější verzi. Tím se rozumí i ty součásti, které se běžně neaktualizují (např. z bezpečnostních důvodů), jako například zmíněný záchranný systém. 
- 
-<WRAP important center 80%> 
-Pozor, tento proces přepíše záchranný systém v paměti NOR a zavaděč systému. Jedná se o výrazný zásah a měli by jej provádět pouze zkušení uživatelé! Aktualizujete-li ze souborového systému JFFS2 na UBIFS (viz "​Přechod z JFFS2 na UBIFS"​) je nutné následně provést [[:​cs:​troubleshooting:​start#​Obnovení továrního nastavení|obnovení do továrního nastavení]]. Máte-li již UBIFS, obsah NAND zůstane nedotčen. 
-</​WRAP>​ 
- 
-===== Příprava microSD karty ===== 
- 
-  - Stáhněte si do počítače aktuální obraz SD karty z repozitáře [[http://​repo.turris.cz/​turris/​sdcard-rescue/​sdcard.img]] 
-  - Nahrajte obraz na microSD kartu (<wrap em>Cesty ke zdrojovému souboru a cílovému zařízení jsou pouze ilustrativní!</​wrap>​):​ 
-<​code>​ 
-dd if=/​home/​turris/​sdcard.img of=/​dev/​sdb ​ 
-</​code>​ 
- 
-===== Instalace microSD karty do routeru ===== 
- 
-  - Demontujte čelní panel a horní kryt routeru (celkem 7 šroubů). 
-  - Povolením dvou západek po stranách opatrně vyjměte paměť RAM umístěnou mezi procesorem a LED diodami. 
-  - MicroSD kartu umístěte do slotu pod pamětí RAM. 
-  - Osaďte zpět paměť RAM. 
-  - Nastavte přepínače 1 až 6 na přepínačové liště SW1 do stavu ''​011 010''​. 
-  - Propojte microUSB kabelem počítač s diagnostickou zásuvkou routeru. 
-  - V počítači spusťte příkaz ''​minicom -D /​dev/​ttyUSB0''​ ([[:​cs:​troubleshooting:​start#​Sériová linka|více informací zde]]). 
- 
-<WRAP info center 80%> 
-Pokud váš router již používá systém souborů UBIFS, tj. máte-li router TURRIS 1.1 nebo jste tento postup už někdy v minulosti prováděli,​ můžete následující krok "​Přechod z JFFS2 na UBIFS" přeskočit. 
-</​WRAP>​ 
-===== Přechod z JFFS2 na UBIFS ===== 
-  - Připojte napájení do routeru a stiskněte párkrát libolnou klávesu pro přerušení automatické instalace. 
-  - **Pozor následující příkaz smaže hlavní paměť NAND!** Až uvidíte prompt zavaděče ''​=>​ ''​ zadejte příkaz: <​code>​nand scrub.chip -y</​code>​​Tím smažete obsah NAND. Po dokončení celého postupu budete muset provést obnovení do továrního nastavení. 
-  - Po dokončení operace mazání pamětí (vypíše OK) stiskněte resetovací tlačítko a pokračujte dalším krokem - "​Dokončení operace"​. 
- 
- 
- 
-===== Dokončení operace ===== 
-  - Připojte napájení a vyčkejte na dokončení automatické instalace (vypíše HOTOVO). 
-  - Odpojte napájecí kabel. 
-  - Vyjměte paměť RAM, vyjměte microSD kartu a pameť RAM vraťte zpět. 
-  - Nastavte přepínače 1 až 6 na přepínačové liště SW1 do stavu ''​110 010''​. 
-  - Odpojte microUSB kabel od diagnostické zásuvky. 
-  - Namontujte zpět čelní panel a horní kryt. 
-  - Jako poslední krok je třeba provést [[:​cs:​troubleshooting:​start#​Obnovení továrního nastavení]].