Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:troubleshooting:erratum [2018/06/10 18:30]
jschlehofer Aktuální ke dni 10.6.2018.
cs:troubleshooting:erratum [2019/04/08 14:01]
vmyslivec
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Errata ​seznam známých chyb ======+====== Errata ​– seznam známých chyb ======
  
 Na této stránce je seznam známých chyb routeru Turris, tedy softwarových nebo hardwarových chyb, které se nám nepodařilo odhalit během testování. Na této stránce je seznam známých chyb routeru Turris, tedy softwarových nebo hardwarových chyb, které se nám nepodařilo odhalit během testování.
  
-===== Tovární nastavení (factory reset) se neprovede ​===== +===== Graf Pakoně zasahuje do menu v administračním rozhraní Foris =====
- +
-== Postižená zařízení:​ == +
-[[cs:​howto:​turris_versions#​turris_11|Turris 1.1]] s provedenou migrací na [[cs:​howto:​btrfs_migration|BTRFS]] \\ +
-[[cs:​howto:​turris_versions#​turris_10|Turris 1.0]] s provedenou migrací na [[cs:​howto:​btrfs_migration|BTRFS]] \\+
  
 == Postižené verze Turris OS: == == Postižené verze Turris OS: ==
-od verze Turris OS 3.8až po aktuální verze Turris OS. +od verze Turris OS 3.11.2.
- +
-Pokud zmáčknete tlačítko RESET, které se nachází na zadní straně routeru, tak si smažete obsah na NAND paměti a NAND paměť je přehrána obrazem ze záchranného oddílu NOR, ale router Vám bude bootovat z microSD karty. +
- +
-Pro tovární nastavení je nutné vyndat microSD kartu z routeru a zformátovat ji. Po zformatování jí opět vložit a  opět provést migraci na [[cs:​howto:​btrfs_migration|BTRFS]].+
  
-Případně je možné ​si vytvořit po továrním nastavení ​migraci ​na [[cs:howto:​btrfs_migration|BTRFS]] vytvořit snapshot ke kterému se můžete vracet.+V některých případech ​je možné, že graf je velmi obrovský ​přesáhne do menu. Více informací lze najít ​na [[https://​forum.turris.cz/​t/​turrisos-3-11-2-in-rc/​9106/​9?​u=pepe|na našem fóru]].