Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:public:tvheadend_lxc [2020/03/01 12:43]
jschlehofer [Přístup LXC kontejneru k tuneru]
cs:public:tvheadend_lxc [2020/04/17 15:33] (aktuální)
jschlehofer [Turris 1.x] lib is not found
Řádek 18: Řádek 18:
 ====Turris 1.x==== ====Turris 1.x====
 <​code>​ <​code>​
-apt-get install git dpkg-dev debhelper pkg-config gettext libavahi-client-dev libssl-dev zlib1g-dev libcurl4-gnutls-dev liburiparser-dev python curl cmake dvb-apps libavfilter-dev libpcre2-dev libpcre3-dev libx264-dev libx265-dev libvpx-dev libopus-dev ffmpeg ​lib libdvbcsa-dev python-requests+apt-get install git dpkg-dev debhelper pkg-config gettext libavahi-client-dev libssl-dev zlib1g-dev libcurl4-gnutls-dev liburiparser-dev python curl cmake dvb-apps libavfilter-dev libpcre2-dev libpcre3-dev libx264-dev libx265-dev libvpx-dev libopus-dev ffmpeg libdvbcsa-dev python-requests
 </​code>​ </​code>​