Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:public:tvheadend_lxc [2018/12/17 07:59]
horada
cs:public:tvheadend_lxc [2020/04/17 15:33] (aktuální)
jschlehofer [Turris 1.x] lib is not found
Řádek 18: Řádek 18:
 ====Turris 1.x==== ====Turris 1.x====
 <​code>​ <​code>​
-apt-get install git dpkg-dev debhelper pkg-config gettext libavahi-client-dev libssl-dev zlib1g-dev libcurl4-gnutls-dev liburiparser-dev python curl cmake dvb-apps libavfilter-dev libpcre2-dev libpcre3-dev libx264-dev libx265-dev libvpx-dev libopus-dev ffmpeg ​lib libdvbcsa-dev python-requests+apt-get install git dpkg-dev debhelper pkg-config gettext libavahi-client-dev libssl-dev zlib1g-dev libcurl4-gnutls-dev liburiparser-dev python curl cmake dvb-apps libavfilter-dev libpcre2-dev libpcre3-dev libx264-dev libx265-dev libvpx-dev libopus-dev ffmpeg libdvbcsa-dev python-requests
 </​code>​ </​code>​
  
Řádek 121: Řádek 121:
 soubor ''​config''​ (který by se měl nacházet v ''/​mnt/​disk/​lxc-containers/​debian1''​ ze článku, který jsem zmínil hned v úvodu) a přidat do něj tyto řádky, za předpokladu,​ že tuner/y máš připojené do zadních USB portů. soubor ''​config''​ (který by se měl nacházet v ''/​mnt/​disk/​lxc-containers/​debian1''​ ze článku, který jsem zmínil hned v úvodu) a přidat do něj tyto řádky, za předpokladu,​ že tuner/y máš připojené do zadních USB portů.
 <​code>​ <​code>​
-lxc.group.devices.allow = c 212:* rwm+lxc.cgroup.devices.allow = c 212:* rwm
 lxc.mount.entry = /dev/dvb dev/dvb none bind,​optional,​create=dir ​ 0 0 lxc.mount.entry = /dev/dvb dev/dvb none bind,​optional,​create=dir ​ 0 0
 lxc.mount.entry = /​dev/​bus/​usb/​001 dev/​bus/​usb/​001 none bind,​optional,​create=dir ​ 0 0 lxc.mount.entry = /​dev/​bus/​usb/​001 dev/​bus/​usb/​001 none bind,​optional,​create=dir ​ 0 0
Řádek 128: Řádek 128:
 __Omnia__ přidat do souboru ''​config''​ (který by se měl nacházet v ''​XY''​) a přidat do něj tyto řádky: __Omnia__ přidat do souboru ''​config''​ (který by se měl nacházet v ''​XY''​) a přidat do něj tyto řádky:
 <​code>​ <​code>​
-lxc.group.devices.allow = c 188:* rwm+lxc.cgroup.devices.allow = c 188:* rwm
 lxc.mount.entry = /dev/dvb dev/dvb none bind,​optional,​create=dir ​ 0 0 lxc.mount.entry = /dev/dvb dev/dvb none bind,​optional,​create=dir ​ 0 0
 lxc.mount.entry = /​dev/​bus/​usb/​001 dev/​bus/​usb/​001 none bind,​optional,​create=dir ​ 0 0 lxc.mount.entry = /​dev/​bus/​usb/​001 dev/​bus/​usb/​001 none bind,​optional,​create=dir ​ 0 0