Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:public:turris_omnia_i2c [2017/09/21 17:55]
jfila Přidány příklady komunikace I2C
cs:public:turris_omnia_i2c [2017/09/21 17:56] (aktuální)
jfila
Řádek 42: Řádek 42:
  
 {{:​cs:​public:​i2c_openwrt.png?​800|}} {{:​cs:​public:​i2c_openwrt.png?​800|}}
 +
 +[[http://​blog.jfila.cz/​2014/​11/​zprovozneni-spi-na-openwrt.html|http://​blog.jfila.cz/​2014/​11/​zprovozneni-spi-na-openwrt.html]]