Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:public:turris_mox_rescue_modes [2018/12/29 08:28]
nones
cs:public:turris_mox_rescue_modes [2019/08/01 16:02] (aktuální)
jschlehofer
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Turris MOX - záchranné režimy ====== +<WRAP center round tip 60%> 
- +Článek ​byl evzat do [[cs:​howto:​mox_rescue_modes|oficiální ​části dokumentace]]Velmi děkujeme autorovi za ekladkterému posíláme odměnu! 
-Tento článek ​pojednává o použití jediného tlačítka na routeru Turris MOX. +</WRAP>
- +
-===== Jednoduchý reset ===== +
-Může se stát, že MOX nepracuje tak, jak je očekáváno. V tomto ípadě můžeš svůj router zrestartovat. +
-Nejsnadněji to provedeš pouhým stisknutím tlačítka RESET. +
-Pokud tlačítko RESET chvilku podržíš (déle než 4 sekundy), MOX zrestartuje okamžitě bez ohledu na běžící služby. +
-Obsluha tlačítka RESET je implemetována softwarově. +
-Pokud se zdá, že router nerestartuje,​ odpoj na chvilku napájení. +
- +
-===== Záchranné režimy MOXe ===== +
-V průběhu bootování může být tlačítko RESET použito k výběru požadovaného záchranného režimu. To provedeme přidržením tlačítka v průběhu připojování napájecího kabelu. +
- +
-Průběh jednotlivých kroků záchranného režimu je signalizován pomocí LED diody. Pokud nechceš aplikovat právě signalizovaný krok, stiskneš RESET tlačítko a bude Ti nabídnut další krok. Pokud jseš spokojen s krokem, který Ti router MOX pomocí LED diody nabízí, nedělej nic, jen čekej. MOX nejprve dvakrát oznámí, co chce provést a až poté vybraný krok skutečně provede (pro případ, že první oznámení zmeškáš třeba kvůli tomu, že jsi příliš zaneprázdněn mačkáním tlačítka). +
- +
-==== Seznam záchranných režimů ==== +
-  - Restart +
-  - Btrfs - návrat k předchozím snapshotům +
-  - Tovární nastavení +
-  - Flashování z USB disku +
-  - Nezabezpečené SSH na 192.168.1.1 +
-  - Flashování z Internetu +
-  - Sériová konzole +
- +
-==== Výběr zvoleného režimu ==== +
- +
-Představme si, že chceme vybrat režim 4 – flashování z USB disku.  +
-Zde je příklad komunikace s routerem Turris MOX. +
- +
-^ LED signalizace ​    ^ Znamená ​                                                ^ Tlačítko ^ +
-nesvítí ​        | MOX je vypnut. Drž tlačítko a zapni napájení| Drž   | +
-| blik       ​|Vím,​ že držíš tlačítko ... nyní ho můžeš pustit. | Drž   | +
-|nesvítí |Právě startuji kernel. |Pusť | +
-|svítí |Kernel je nastartován ... právě startuji záchrannou image. Buď ipraven na oznámení. |Pusť| +
-|blik |Nabízím Ti mód 1 (restart). Chceš ho?​|Pusť| +
-|svítí (okolo 3 sec.)|Čekám na Tvé rozhodnutí. //Řekli jsmeže chceme mód 4. Nechceme tedy mód 1 a proto stiskneme tlačítko.//​|Stiskni| +
-|blik blik|Ok, nechceš mód 1 ... tak co třeba mód 2 (btrfs - návrat k předchozím snapshotům)?​|Pusť| +
-|svítí|//​Nechceme mód 2, chceme mód 4. Proto stiskneme opět tlačítko.//​|Stiskni| +
-|blik blik blik|OK, nechceš ani mód 2 ... a co třeba mód 3?|Pusť| +
-|svítí|//Řekněme, že jsme zmeškali oznámení a nyní si nejsme jisti, jaký mód nám router nabízí. Chvilku počkejme a přijde druhé oznámení.//​|Pusť| +
-|blik blik blik|Říkám,​ že pokud nic neuděláš,​ přejdu do módu 3 (tovární nastavení).|Pusť| +
-|svítí|MOX se chystá přejít do módu 3. Ale to je něco, co jsme nechtěli. Stiskneme tlačítko.|Stiskni| +
-|blik blik blik blik| OK, mód 3 nechceš ... nabízím ti mód 4 (flashování z USB disku). To se Ti už líbí?​|Pusť| +
-|svítí (okolo 3 sec.)|Čekám na Tvou volbu. // Řekli jsme, že chceme mód 4 .... neděláme nic.//​|Nedělej nic| +
-|blik blik blik blik|Říkám,​ že se chystám přejít do módu 4 (druhé oznámení).|Nedělej nic| +
-|svítí (okolo 3 sec.)|Čekám na Tvou volbu. //Vše je v pořádku. Nedělej nic.// |Nedělej nic| +
-|bliká pomalu |Čas na rozhodnutí vypršel ... přecházím do módu 4.|Nedělej nic|+