Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:public:turris_mox_first_setup [2018/12/28 08:35]
nones vytvořeno
cs:public:turris_mox_first_setup [2018/12/28 09:22] (aktuální)
nones
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​First setup of Turris MOX ======+====== Turris MOX - první spuštění a nastavení ​======
  
-1. Connect all desired ​MOX modules in a correct orderCommonly used setups are ABC, AB and AF. We recommend to check the correct combination of modules and their interoperability in our [[https://​mox-configurator.turris.cz/​|MOX ​configurator]].+1. Nejprve zapoj všechny požadované ​MOX moduly ve správném pořadíNejčastější způsoby zapojení jsou ABC, AB AF. V případě nejasností si ověř možnou kombinaci modulů a správné pořadí jejich zapojení v našem ​[[https://​mox-configurator.turris.cz/​|MOX ​konfigurátoru]].
  
 <WRAP center alert 100%> <WRAP center alert 100%>
-**Attention:** Shut down your device and disconnect from the power supply before connecting or disconnecting modules and/or upgradesThe hardware configuration of the device can not be changed at runtime.+**Pozor:** Zapojování a odpojování jednotlivých modulů prováděj pouze na vypnutém zařízení s odpojeným napájenímŽádná změna hardwarové konfigurace modulů nesmí být prováděna na routeru, který je v provozu.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-If you would like to use Wi-Fi upgrade, ​plug it into the right module+Pokud chceš používat ​Wi-Fi upgrade, ​zapoj ho do správného modulu
-  * Wi-Fi SDIO upgrade ​should be connected on SDIO pins on the main board of MOX A. SDIO Wi-Fi upgrade ​has pin header socket on one side and pin header socket on the other and you shouldn'​t swap it's sides+  * Wi-Fi SDIO upgrade ​by měl být zapojen do SDIO pin konektoru na základní desce modulu ​MOX A. SDIO Wi-Fi upgrade ​má 8-mi pinové rozhraní na jedné straně a 6-ti pinové na straně druhé a tyto strany by se neměli zaměňovat
-  * Wi-Fi mPCIe upgrade ​should be connected in mPCIe slot on the main board og MOX B or G.+  * Wi-Fi mPCIe upgrade ​by měl být zapojen do mPCIe slotu na základní desce modulu ​MOX B či G.
  
  
-2. If you got microSD ​card with your device insert it to microSD slot on the main board of MOX A. +2. Vlož microSD ​kartu, kterou jsi obdržel se svým Turris MOX routerem, do správného slotu na základní desce MOX A moduluPokud chceš použít jinou microSD ​kartu, pokyny pro její přípravu najdeš ​[[cs:public:turris_mox_microsd_preparation|zde]].
-If you want to use your own microSD ​card please follow ​[[en:howto:mox_microsd_card|this page]].+
  
-3. Plug a cable to WAN port +3. Zapoj síťový kabel do WAN portu. 
-If you use module ​D (SFP) in your deviceuse it to connect to the internet. +Pokud používáš modul D (SFP), ​použij ho pro přístup na internet. 
-If you don't use module ​D (SFP) but you have some ethernet module ​(C or E) in your setup connect a cable from your ISP (or cable from your other deviceto ethernet port on MOX A. +Pokud nepoužíváš modul D (SFP), ale máš jiný síťový modul (C nebo E), zapoj kabel od svého ​ISP (nebo jiného zařízení pro přístup na Internetdo ethernetového portu v modulu ​MOX A. 
-If your setup has only one network ​port follow ​[[en:howto:cpu_only|this page]].+Pokud Tvá konfigurace obsahuje pouze jediný síťový ​port, přejdi na pokyny na [[cs:public:turris_mox_cpu_only|této stránce]].
  
-4. Plug a cable to LAN port +4. Zapoj kabel do LAN portu 
-Connect your computer with another cable to other available ethernet port on the device+Svůj počítač zapoj do dalšího volného ethernetového portu na svém Turris MOX routeru
-If you used an SFP module for connection to the internet in the previous stepuse ethernet ​port on module ​  for connecting your computer+Pokud pro přístup k Internetu používáš modul D (SFP)použij k připojení svého počítače ethernetový ​port na modulu ​A. 
-If you already plugged a cable in ethernet port of module ​in previuos step use another ethernet ​port on module ​or for connecting your computer.+Pokud máš v modulu ​zapojen kabel pro přístup k Internetu, použij pro připojení svého počítače libovolný další volný ethernetový ​port na modulu ​nebo E.
  
-5. Connect the power supply to module ​A.+5. Zapoj napájení do modulu ​A.
 <WRAP center alert 100%> <WRAP center alert 100%>
-AttentionUse power adapter ​12 V, 2.5 A.+PozorPoužij napájecí adaptér ​12 V, 2.5 A.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-6. Wait few minutes for starting the device ​(and IP address configuration). Open an internet browser on your computer and point it to the address ​http://​192.168.1.1. ​Follow the first setup guide on your screen.+6. Počkej pár minut, než tvůj Turris MOX router nastartuje ​(a získá ​IP adresu). Poté v oblíbeném prohlížeči na svém počítači zadej adresu [[http://​192.168.1.1|http://192.168.1.1]] a následuj pokyny průvodce.