Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:public:turris_mox_cpu_only [2018/12/29 08:36]
nones
cs:public:turris_mox_cpu_only [2019/05/15 17:50] (aktuální)
smocek
Řádek 24: Řádek 24:
 1. Vypni router a odpoj napájení. 1. Vypni router a odpoj napájení.
  
-2. Zapoj požadované moduly (A, B, F, G) ve správném pořadí. Connect all desired MOX modules in the correct order. V případě nejasností si ověř možnou kombinaci modulů a správné pořadí jejich zapojení v našem [[https://​mox-configurator.turris.cz/​|MOX konfigurátoru]]. Pokud chceš používat Wi-Fi upgrade, zapoj jej do správného modulu.+2. Zapoj požadované moduly (A, B, F, G) ve správném pořadí. V případě nejasností si ověř možnou kombinaci modulů a správné pořadí jejich zapojení v našem [[https://​mox-configurator.turris.cz/​|MOX konfigurátoru]]. Pokud chceš používat Wi-Fi upgrade, zapoj jej do správného modulu.
  
 <WRAP center alert 100%> <WRAP center alert 100%>