Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:public:turris_mox_cpu_only [2018/12/29 06:40]
nones
cs:public:turris_mox_cpu_only [2018/12/29 08:36] (aktuální)
nones
Řádek 21: Řádek 21:
 {{ :​en:​howto:​mox_cpu_only.png?​nolink&​500 |}} {{ :​en:​howto:​mox_cpu_only.png?​nolink&​500 |}}
  
-===== Postup instalace=====+===== Postup instalace =====
 1. Vypni router a odpoj napájení. 1. Vypni router a odpoj napájení.