Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:public:openwisp-setup-turris [2019/07/08 12:06] (aktuální)
ljelinek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Instalace OpenWISP na Turris ======
  
 +//Informace o tom, co k čemu slouží OpenWISP a co umí, najdete na [[cs:​public:​openwisp|příslušné stránce]].//​
 +
 +Co je potřeba mít připraveno před instalací:
 +  - Router Turris se systémem Turris OS 3.11 nebo 4.0
 +  - Nakonfigurovaný přístup k Internetu
 +  - Proběhlá první aktualizace systému
 +  - Nainstalovaný OpenWISP na server podle [[cs:​public:​openwisp-setup-server|návodu]].
 +
 +Postup při instalaci:
 +  - Přihlásit se do LuCI.
 +  - Přejít do **System -> Software.**
 +  - V dostupných balíčcích (**Available packages**) vyhledat balíček ''​openwisp-config-openssl''​.
 +  - Pokud tam je, kliknout na **Install**.
 +  - Pokud tam není, na http://​downloads.openwisp.io/​openwisp-config/​latest/​ najít balíček s OpenSSL a zkopírovat jeho URL.
 +  - V LuCI (sekce - viz výše) vložit URL do pole **Download and install package** a potvrdit tlačítkem **OK**.
 +  - Je potřeba upravit konfigurační soubor ''/​etc/​config/​openwisp''​ takto (standardně se mění jen parametry ''​url'',​ ''​verify_ssl''​ a ''​shared_secret''​):​
 +
 +<​code>​
 +# For more information about the config options please see the README
 +# or https://​github.com/​openwisp/​openwisp-config#​configuration-options
 +
 +config controller '​http'​
 +    option url '​https://​adresa.serveru.s.openwisp'​
 +    #option interval '​120'​
 +    option verify_ssl '​1'​
 +    option shared_secret '​fg5nbsf51snbfg15bsf'​
 +    #option consistent_key '​1'​
 +    #option mac_interface '​eth0'​
 +    #option merge_config '​1'​
 +    #option test_config '​1'​
 +    #option test_script '/​usr/​sbin/​mytest'​
 +    #option uuid ''​
 +    #option key ''​
 +    list unmanaged '​system.@led'​
 +    list unmanaged '​network.loopback'​
 +    list unmanaged '​network.@switch'​
 +    list unmanaged '​network.@switch_vlan'​
 +    # curl options
 +    #option connect_timeout '​15'​
 +    #option max_time '​30'​
 +    #option capath '/​etc/​ssl/​certs'​
 +</​code>​
 +
 +Parametr ''​url''​ se nastaví podle skutečné adresy serveru (nejlépe jmenné). Pokud se má ověřovat TLS certifikát,​ musí se adresa shodovat s některou z adres v certifikátu. Pokud se nemá certifikát ověřovat, nastaví se parametr ''​verify_ssl''​ na 0. Hodnota parametru ''​shared_secret''​ se získá z administrace OpenWISP na stránce **Organizations -> <název organizace>​**.
 +
 +Po instalaci je potřeba spustit příslušnou službu pomocí ''/​etc/​init.d/​openwisp_config start''​.