Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:public:megatools [2017/10/07 20:33]
commar vytvořeno
cs:public:megatools [2017/10/07 20:37] (aktuální)
commar
Řádek 5: Řádek 5:
  
 Megatools je sada příkazů pro přístup na Mega.nz před příkazovou řádku. Megatools je sada příkazů pro přístup na Mega.nz před příkazovou řádku.
-Dostupných 50GB využije každý. Nabízí se automatizace za využití služby CRON+Dostupných 50GB využije ​jistě ​každý. Nabízí se automatizace za využití služby CRON
 k zálohování. k zálohování.