Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:public:md5sum_a_sha256sum_na_routeru_turris [2017/09/24 20:04] (aktuální)
commar vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +Stalo se dobrým zvykem u souborů stahovaných z internetu pro ověření pravosti
 +uvádět [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Kryptografická_hašovací_funkce|hash.]]
 +Je velké množství hashovacích metod.
 +Nejčastěji se používají SHA-1 MD5SUM nebo SHA-2 SHA256SUM.
 +Nebudu popisovat jak fungují, chci přiblížit jejich použití na routeru Turris.
  
 +Stačí zadat příkaz v terminálu (přes [[cs:​howto:​ssh|SSH]]), ​
 +na dalším řádku ti příkaz vrátí výsledek.
 +
 +Nabízí se použít //​busybox//,​ bohužel verze použitá v routeru ​
 +má applet jen na MD5SUM.
 +
 +__Příklad užití:__
 +<​code>​
 +busybox md5sum SOUBOR
 +
 +root@turris:​~#​ busybox md5sum /​bin/​busybox
 +328971499fc576c87915d1e5028bf2f5 ​ /​bin/​busybox
 +</​code>​
 +
 +Pokud ti MD5SUM nestačí,​protože je dnes již překonaný nebo autor programu či souboru
 +použit bezpečnější variantu (SHA2) nainstaluj **//​COREUTILS-SHA256SUM//​**
 +
 +<​code>​
 +opkg update
 +opkg install coreutils-sha256sum
 +</​code>​
 +
 +__Příklad užití:__
 +<​code>​
 +sha256sum SOUBOR
 +
 +root@turris:​~#​ sha256sum /​bin/​busybox
 +ee633ba6741cb3d47abd9110230bc3ba90d1f8de04f5568affb82b57b7724f60 ​ /​bin/​busybox
 +</​code>​
 +
 +Další možností je použít OPENSSL, které v routeru již máš.
 +
 +__Příklad užití:__
 +<​code>​
 +openssl dgst -sha256 (-md5) SOUBOR
 +
 +root@turris:​~#​ openssl dgst -sha256 /​bin/​busybox
 +SHA256(/​bin/​busybox)= ee633ba6741cb3d47abd9110230bc3ba90d1f8de04f5568affb82b57b7724f60
 +</​code>​
 +
 +Openssl umí několik algoritmů, hravě zvládne i MD5SUM a SHA512SUM.
 +<​code>​
 +root@turris:​~#​ openssl dgst -md5 /​bin/​busybox
 +MD5(/​bin/​busybox)= 328971499fc576c87915d1e5028bf2f5
 +
 +root@turris:​~#​ openssl dgst -sha512 /​bin/​busybox
 +SHA512(/​bin/​busybox)= abec097c92b822fcacaea92eb061b67624123b3435f759195e44e65d62f602ba
 +4a5065a429e96064ad4ff6dc6f5e93f43a947a6935efaa423a92bee4cf8b3182
 +</​code>​
 +
 +Jasně vidíš že různé cesty dávají stejný výsledek. Je možné přesměrovat výstup do souboru:
 +
 +<​code>​
 +/​bin/​busybox md5sum /​bin/​busybox > hash.txt
 +
 +sha256sum /​bin/​busybox > hash.txt
 +
 +openssl dgst -sha256 /​bin/​busybox > hash.txt
 +</​code>​
 +
 +a výsledek se ti uloží do souboru <​file>​hash.txt</​file>​
 +Dopuručuji prostudovat manuál nebo help u jednotlivých variant a jistě nalezneš další možnosti.
 +
 +Například:​ <​code>​
 +openssl dgst --help
 +</​code>​