Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:public:lxc_alpine [2018/02/13 17:36]
jschlehofer First version
cs:public:lxc_alpine [2018/02/13 17:37] (aktuální)
jschlehofer
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​How to have Alpine Linux in LXC container working and running ​======+====== ​LXC kontejner - Alpine Linux ====== 
 +Oficiální image [[https://​alpinelinux.org/​|Alpine Linuxu]] (narozdíl od původních z //​linuxcontainers//​) jsou vytvořené jako velmi minimalistické a neobsahují ani základní inicializační skripty. Zde je postup, který tyto skripty přidá a nastaví systém tak, aby nabíhal s podporou sítě. Odzkoušeno s verzemi 3.6 a 3.7
  
-For LXC containers we're using images from [[https://​uk.images.linuxcontainers.org/​images/​|LinuxContainers.org]],​ but they or somebody else decided to remove images for armhf architecture,​ which we use in Turris Omnia a few days ago. \\ +===== Postup ​===== 
-Now we're using minimal root filesystem directly from Alpine developers from their official [[https://​alpinelinux.org/​|website]],​ but they'​re primarily made for chroot or Docker. +  * Vytvořte ​LXC kontejner Alpine Linuxu obvyklým způsobem pomocí ''​lxc-create -t download -n xyz''​ 
-I created [[https://​github.com/​lxc/​lxc/​issues/​2161|issue on Github]] and hopefully they bring back Alpine images for armhf at LinuxContainers.org +  * Připojte se přes ''​lxc-attach -n xyz''​ (příkaz ''​lxc-console''​ nelze použít - uživatel ''​root''​ se nepřihlásí) 
- +  * Ručně nastavte síť <​code>​mount -t proc proc proc/
-First I will show you how to install Alpine in LXC containers and then we'll need to do some stuff like setup network manually and install busybox-initscripts and after reboot or each start of LXC containers to have networking connection. +
- +
-This manual was tested by a community for Alpine version 3.6 a 3.7. +
- +
-===== Usage for LXC containers ​===== +
- +
-Can be find here https://​doc.turris.cz/​doc/​en/​public/​lxc_for_beginners +
- +
-===== Install ===== +
- +
-Login to the SSH and install ​LXC containers how it is advised in [[https://​doc.turris.cz/​doc/​en/​howto/​lxc|official LXC article]] so it means that first, you need USB flash drive or hard drive, where do you install LXC container and then you need enter the folder, where you have it mounted and do this command: +
- +
-<​code>​ +
-lxc-create -t download -n nameofyourcontainer +
-</​code>​ +
- +
-Now you need to attach it with this command +
- +
-<​code>​ +
-lxc-attach -n nameofyourcontainer +
-</​code>​ +
- +
-Now you need to setup network manually by this +
- +
-<​code>​mount -t proc proc proc/+
 ifconfig eth0 x.x.x.x netmask y.y.y.y up ifconfig eth0 x.x.x.x netmask y.y.y.y up
 route add default gw z.z.z.z route add default gw z.z.z.z
 echo "​nameserver 8.8.8.8"​ > /​etc/​resolv.conf</​code>​ echo "​nameserver 8.8.8.8"​ > /​etc/​resolv.conf</​code>​
- +  * Přidejte chybějící balíčky s inicializačními skripty ​<​code>​apk update 
-Now you need to add initialization scripts +apk add busybox-initscripts</​code>​ 
-<​code>​ +  * Vytvořte konfigurační soubor pro síť ''/​etc/​network/​interfaces'' ​s obsahem ​<​code>​auto eth0
-apk update +
-apk add busybox-initscripts +
-</​code>​ +
- +
-Create configuration file for network ​''/​etc/​network/​interfaces'' ​with content +
- +
-<​code>​ +
-auto eth0+
 iface eth0 inet dhcp iface eth0 inet dhcp
-hostname $(hostname) +hostname $(hostname)</​code>​ 
-</​code>​ +  * Nastavte automatické spouštění sítě při startu (**bootmisc** a **syslog** přidávám protože to tak bylo v Alpine 3.4, který byl k dispozici dříve) ​<​code>​rc-update add networking
- +
-Set automatic startup for network +
-<​code>​ +
-rc-update add networking+
 rc-update add bootmisc boot rc-update add bootmisc boot
-rc-update add syslog boot +rc-update add syslog boot</​code>​ 
-</​code>​ +  Restartujte systém pomocí ''​reboot'​'
- +
-Now you need to **reboot** it and it's done. :-)+