Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Instalace jDownloader 2 v LXC kontejneru

Požadavky:

 • mít minimálně 250GB pevný disk
 • mít LXC kontejner Turris 1.x Omnia.
 • SSH klienta

Návod není vhodné použít pro Turris 1.x, protože jDownloader velmi zatěžuje procesor a je nutné místo jDownloaderu použít: pyLoad

Úvod

Na úvod si řekneme, co to vlastně jDownloader je a k čemu slouží.

Jdownloader je nástroj na stahování souborů z mnoha protokolů. Je vyvíjen v Javě, co zaručuje, že je multiplatformní. Dokáže stahovat více souborů najednou a z různých připojení. Dokáže také stahovat videa z Youtube. Dokáže také rozeznat sám od sebe Captcha, pokud se mu to nepodaří vyzve Vás k vyplnění. Dokáže automaticky rozbalit ZIP,RAR archívy. Můžete v něm omezit rychlost a nastavit dobu, kdy chcete, aby stahoval. Pokud se Vám nelíbí základní skin, tak existuje řada skinů a dokonce můžete nastavit, aby se po dokončení stahování vypnul počítač, ale ani jedno nebudeme potřebovat, protože jDownloader budeme provozovat bez grafického rozhraní tzn. headless

V tomto návodu si ukážeme jak nainstalovat jDownloader 2 v Debian LXC kontejneru na obou Turrisech.

Instalace

Vytvoříme složku pojmenovanou jdownloader ve složce, která se nachází v /home

cd /home
mkdir jdownloader

Přejdeme do složky, kterou jsme právě vytvořili

cd jdownloader

V PuTTY bychom měli vidět tento výstup:

root@debian1:/home/jdownloader#

tak to znamená, že v dané složce jdownloader jsme a můžeme stáhnout instalatátor

wget http://installer.jdownloader.org/JDownloader.jar

Po stažení ho spustíme v režimu headless (protože Turris nemá grafické rozhraní)

java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar

jDownloader si zkontroluje, jestli je aktuální a pokud není, tak začne stahovat aktualizace a po té si je nainstaluje. Tento proces může trvat delší dobu (+- 20min).

Mezitím si vytvoříme účet na stránce MyJdownloader

Po nainstalování všech aktualizací se jDownloader sám restartuje a nyní nám běží v pozadí:

 Self Update successful
|---------------------------Headless Information-------------------------------
|    Restart Required
|    JDownloader Updated and restarted itself.
|    The process restarted itself and runs now in the background: 288@localhost
|    If you do not want JD to restart itself, use the -norestart switch.
|------------------------------------------------------------------------------

Je nutné jDownloader „zabít“, co lze provést například přes htop (správce úloh na Linuxu) a znovu spustíme jDownloader přes:

java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar

Tento proces znovu bude trvat +- 20min a jakmile dokončí ověření stažení aktualizací, tak nám to vypíše:

|---------------------------Headless Information-------------------------------
|    MyJDownloader Setup
|    Your 'My JDownloader' logins are not correct.
|    Please check username/email and password!
|    Enter y -> Enter Logins
|    Enter n -> Exit JDownloader

Nyní zadáme údaje ze stránky, kde jsme se registrovali a pro zadání údajů je nutné zmáčknout klávesu Ya zprávu instalaci předáme pomocí klávesy ENTER

Nyní to po nás bude chtít email pod kterým jsme se registrovali a stiskni enter. Nyní budeš zadávat heslo, ale heslo se na Linuxu neukazuje a potom zmáčkni opět klávesu enter

Po úspěšném zadání můžeme vidět na stránce https://my.jdownloader.org po přihlášení jDownloader, který jsme si nainstalovali.

Automatické spuštění při startu kontejneru

Pro Linuxové systémy využívající systemd jako například Debian, ArchLinuxArm použí tento skript, pokud si změnil cestu, kde se nachází jdownloader (nikoliv konfigurační složka) tak je potřeba daný skript upravit.

wget https://gist.githubusercontent.com/BKPepe/ed8b9cde3675e48642dc55a8e81d5985/raw/dd753c0843c0d113951b639b3e91da1c10f16f85/jd.sh -O /etc/init.d/jdownloader
chmod +x /etc/init.d/jdownloader

Nejdříve musíme zadat příkaz:

systemctl daemon-reload

Nyní se podíváme, zda nám to běží pomocí scriptu

service jdownloader start

a zjistíme, zda se tam to spustilo pomocí příkazu:

service jdownloader status

Pokud se ti ukázal tento výstup:

root@debian:~# service jdownloader status
● jdownloader.service - LSB: JDownloader2 server daemon
  Loaded: loaded (/etc/init.d/jdownloader; generated; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2017-06-21 21:34:20 UTC; 3s ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 2177 ExecStart=/etc/init.d/jdownloader start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CGroup: /system.slice/jdownloader.service
      └─2180 /usr/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /root/jdownloader/JDownloader.jar

Jun 21 21:34:20 debian1 systemd[1]: Starting LSB: JDownloader2 server daemon...
Jun 21 21:34:20 debian1 jdownloader[2177]: Start JDownloader
Jun 21 21:34:20 debian1 systemd[1]: Started LSB: JDownloader2 server daemon.

a po té pouze:

sudo systemctl enable jdownloader.service

Nyní máš návod za sebou. Gratuluji!

Josef Schlehofer Případně se na mě můžeš obrátit ve fóru prostřednictvím soukromé zprávy nebo založením vlákna (threadu)