Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:public:automaticke_nastaveni_intenzity_led [2017/05/19 00:02] (aktuální)
pepe v1 - článek převzat se souhlasem autora a zveřejněn zde
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP center important 60%>
 +Funguje pouze na Turris 1.x
 +</​WRAP>​
  
 +
 +====== automatické nastavení intenzity LED ======
 +Tento návod vznikl inspirací různých skriptů nalezených buď na internetu nebo na [[https://​turris.cz/​forum|starém fóru Turris]]. Návod zde uvádím zejména z důvodu mít vše na jednom místě (samotnému mi trvalo poměrně dlouhou dobu, než jsem se zorientoval a vybral/​zkombinoval to, co mi bude vyhovovat). Je tedy vysoce pravděpodobné,​ že si případní původní autoři mohou poznat svůj základ nebo i části skriptu. Tímto jím rozhodně neupírám jejich zásluhy a naopak jim děkuji.
 +
 +Návod pro automatické nastavení intenzity svícení LED umístěných na čelním panelu. Toto nastavení obsahuje celkem 4 různé rozsahy časů pro různé intenzity. Vše se jednou nastaví a s pomocí CRON se pouští skript každou hodinu (toto je zároveň i nevýhoda, protože když si ručně tlačítkem vzadu změníte intenzitu, tak se v celou hodinu automaticky změní podle nastavení).
 +
 +======SSH======
 +
 +Pro každý návod je třeba mít připojen router prostřednictvím SSH, tedy v případě Windows doporučuji například program [[https://​www.chiark.greenend.org.uk/​~sgtatham/​putty/​latest.html|PuTTY]]. Tedy v konzoli musíte vidět:
 +<​code>​root@turris:​~#</​code>​
 +
 +
 +
 +======Skript pro automatickou změnu barev======
 +V adresáři /root/sh (nemáte-li,​ vytvořte si podadresář '​sh'​) vytvořte soubor led_intenzita.sh a do jeho obsahu vložte:
 +<​code>​
 +#!/bin/sh
 +
 +  StdIntensity=`grep '​DEFAULT'​ /​root/​.config/​led_intenzita.conf | awk '{ print $2 }'`
 +  StartH=`grep '​HIGH'​ /​root/​.config/​led_intenzita.conf | awk '{ print $2 }'`
 +  StartM=`grep '​MED'​ /​root/​.config/​led_intenzita.conf | awk '{ print $2 }'`
 +  StartL=`grep '​LOW'​ /​root/​.config/​led_intenzita.conf | awk '{ print $2 }'`
 +  StopH=`grep '​HIGH'​ /​root/​.config/​led_intenzita.conf | awk '{ print $3 }'`
 +  StopM=`grep '​MED'​ /​root/​.config/​led_intenzita.conf | awk '{ print $3 }'`
 +  StopL=`grep '​LOW'​ /​root/​.config/​led_intenzita.conf | awk '{ print $3 }'`
 +  IntH=`grep '​HIGH'​ /​root/​.config/​led_intenzita.conf | awk '{ print $4 }'`
 +  IntM=`grep '​MED'​ /​root/​.config/​led_intenzita.conf | awk '{ print $4 }'`
 +  IntL=`grep '​LOW'​ /​root/​.config/​led_intenzita.conf | awk '{ print $4 }'`
 +  Program='/​usr/​bin/​rainbow intensity '
 +  DTH=`date +%H`
 +
 +# Get actual intensity
 +ACT_INTENSITY=$(rainbow get intensity)
 +
 +To_Intensity=$StdIntensity
 +
 +if [ $DTH -ge $StartH ] ; then To_Intensity=$IntH ; fi ;
 +if [ $DTH -ge $StartM ] ; then To_Intensity=$IntM ; fi ;
 +if [ $DTH -ge $StartL ] ; then To_Intensity=$IntL ; fi ;
 +
 +if [ $DTH -le $StopH ] ; then To_Intensity=$IntH ; fi ;
 +if [ $DTH -le $StopM ] ; then To_Intensity=$IntM ; fi ;
 +if [ $DTH -le $StopL ] ; then To_Intensity=$IntL ; fi ;
 +
 +if [ $ACT_INTENSITY -ne $To_Intensity ]
 +  then
 +   ​$Program $To_Intensity
 +fi
 +</​code>​
 +
 +Pokud přesně nevíte jak nebo nepotřebujete ve skriptu nic měnit, můžete rovnou využít stažení skriptu přímo:
 +
 +<​code>​wget '​http://​www.s474n.com/​download/​Turris/​led_intenzita.sh'​ > /​root/​sh/​led_intenzita.sh</​code>​
 +
 +Nastavíme skript pomocí 'chmod +x' spustitelný:​
 +<​code>​chmod +x /​root/​sh/​led_intenzita.sh</​code>​
 +
 +Dále v adresáři /​root/​.config vytvořte soubor '​led_intenzita.conf'​ a do jeho obsahu vložte následující obsah. Zde si v možnosti DEFAULT můžete nastavit svou základní intenzitu v rozsahu 0-7 (0 nejsilnější až 7 vypnuto). Dále si můžete nastavit tři rozsahy časů, ve kterých se bude intenzita automaticky měnit. Pro někoho možná nelogicky používám v noci vyšší jas, protože obvykle každý chce v noci jas snížit. Toto je z prostého praktického důvodu, používám totiž Turris zároveň jako orientační osvětlení v technické místnosti :)
 +
 +<​code>​
 +DEFAULT 5
 +##​Name ​ From    To      Intensity
 +HIGH    17      8       2
 +MED     ​19 ​     7       1
 +LOW     ​20 ​     6       0
 +</​code>​
 +
 +Opětovně můžete předchozí krok přeskočit přímým stažením souboru:
 +<​code>​wget '​http://​www.s474n.com/​download/​Turris/​led_intenzita.conf'​ > /​root/​.config/​led_intenzita.conf
 +</​code>​
 +
 +Jako poslední věc vytvoříme soubor '​led_intenzita'​ v adresáři '/​etc/​cron.d/',​ tento zabezpečí automatické spouštění skriptu každou hodinu a právě ono automatické přenastavení intezity podle hodin:
 +
 +<​code>​
 +MAILTO=""​
 +0 * * * * root /​root/​sh/​led_intenzita.sh
 +</​code>​
 +
 +Nyní by vše mělo být nastaveno a zajištěno spouštění skriptu.
 +
 +
 +**Tento článek byl převzat se souhlasem [[https://​forum.turris.cz/​u/​s474n|autora pod přezdívkou:​ S474N]] z jeho **
 +[[http://​www.s474n.com/​project-turris-blokovani-reklam-a-trackeru|stránek]]