Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:howto:turris_versions [2016/09/28 17:59]
mstrbacka
cs:howto:turris_versions [2020/06/08 08:40] (aktuální)
jschlehofer Nová dokumentace
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Verze routerů Turris ===== +<WRAP center round important 60%> 
- +Článek byl přesunut do nové oficiální dokumentace
-===== Turris Omnia ===== +https://docs.turris.cz/​basics/​models/​ 
-{{:cs:​howto:​turris_omnia.png?​nolink&​400|}} +</​WRAP>​
-===== Turris 1.1 ===== +
-{{:cs:​howto:​turris_11.jpg?​nolink&​400|}} +
-===== Turris 1.0 ===== +
-{{:​cs:​howto:​turris_10.jpg?​nolink&​400|}} +