Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:howto:turris_software [2019/02/26 13:37]
jschlehofer [Syslog-ng] add OpenWrt repository
cs:howto:turris_software [2019/04/19 22:45] (aktuální)
jschlehofer [Syslog-ng] update URL for their website
Řádek 21: Řádek 21:
  
   * Technická dokumentace:​ https://​turris.pages.labs.nic.cz/​updater/​   * Technická dokumentace:​ https://​turris.pages.labs.nic.cz/​updater/​
-  * Historie verzí a změn: https://​gitlab.labs.nic.cz/​turris/​updater/​tags +  * Historie verzí a změn: https://​gitlab.labs.nic.cz/​turris/updater/​updater/​tags 
-  * Hlášení chyb: https://​gitlab.labs.nic.cz/​turris/​updater/​issues +  * Hlášení chyb: https://​gitlab.labs.nic.cz/​turris/updater/​updater/​issues 
-  * Zdrojové kódy: https://​gitlab.labs.nic.cz/​turris/​updater/​tree/master+  * Zdrojové kódy: https://​gitlab.labs.nic.cz/​turris/​updater/​updater/​commits/master
  
 ==== PaKon ==== ==== PaKon ====
Řádek 68: Řádek 68:
 Syslog-ng ​ je nástroj pro správu systémových logů. Syslog-ng ​ je nástroj pro správu systémových logů.
  
-  * Oficiální stránky: https://​syslog-ng.org+  * Oficiální stránky: https://www.syslog-ng.com
-  * Zdrojové soubory: https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​pull/new/master+  * Zdrojové soubory: https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​commits/master
   * Hlášení chyb: https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​issues   * Hlášení chyb: https://​github.com/​balabit/​syslog-ng/​issues
   * OpenWrt: https://​github.com/​openwrt/​packages/​tree/​master/​admin/​syslog-ng   * OpenWrt: https://​github.com/​openwrt/​packages/​tree/​master/​admin/​syslog-ng