Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:howto:turris_os_build [2017/03/08 16:33]
nkoranova [Docker]
cs:howto:turris_os_build [2017/03/09 12:05]
nkoranova [Vlastní kompilace Turris OS]
Řádek 196: Řádek 196:
 balíků, které jsou v systému Turris OS zahrnuty. Tato operace však trvá značně balíků, které jsou v systému Turris OS zahrnuty. Tato operace však trvá značně
 dlouhou dobu (řádově hodiny). Pro spuštění kompilace kompletního Turris OS, s dlouhou dobu (řádově hodiny). Pro spuštění kompilace kompletního Turris OS, s
-využitím ​ccache ​během kompilace, ve čtyřech úlohách a s chybovým výstupem+využitím ​cache během kompilace, ve čtyřech úlohách a s chybovým výstupem
 zaznamenávaným do souboru: zaznamenávaným do souboru: