Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:howto:static_dhcp [2016/09/20 13:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Statické přidělování adres =====
 +
 +Statické přidělovaní adres DHCP serverem je vhodné v případě, kdy potřebujete,​ aby připojená zařízení do vaší sítě získávala stále stejnou IP adresu.
 +
 +Přihlaste se do rozhraní pro pokročilé nastavení [[ssh#​Přístup k rozhraní LuCI|LuCI]] a v horní nabídce vyberte //Síť / DHCP a DNS//.
 +
 +{{:​navody:​staticke_pridelovani_adres:​luci1.png|}}
 +
 +Ve spodní části zobrazené stránky vidíte výpis právě připojených zařízení,​ které dostaly adresu z DHCP serveru a tlačítko ''​Přidat'',​ na které klikněte.
 +
 +{{:​navody:​staticke_pridelovani_adres:​luci2.png|}}
 +
 +Do zobrazeného řádku vyplňte:
 +  * ''​Jméno hostitele''​ -- jakékoli jméno, kterým chcete připojené zařízení identifikovat.
 +  * ''​MAC-Adresa''​ -- Hardwarová unikátní adresa přidělená zařízení výrobcem. V roletce je na výběr z MAC adres nedávno připojených zařízení,​ případně zvolením ''​-- vlastní --''​ je možné políčko volně editovat.
 +  * ''​IPv4-Adresa''​ -- IP adresa kterou chcete vybranému zařízení (identifikovaným MAC adresou) trvale přiřadit. V roletce je na výběr z nedávno použitých IP adres, případně zvolením ''​-- vlastní --''​ je možné políčko volně editovat. ​
 +
 +{{:​navody:​staticke_pridelovani_adres:​luci3.png|}}
 +
 +Chcete-li přidat další zařízení,​ pokračujte stisknutím tlačítka ''​Přidat''​. V opačném případě aplikujete nastavené volby stiskem tlačítka ''​Uložit & použít''​.
 +
 +<WRAP center important 80%>
 +Změny IP adres se neprojeví hned. Pokud má počítač přidělenou IP adresu, tak vyčkává dokud nevyprší její platnost a až poté se ptá na novou. Pokud potřebujete,​ aby se změna adresy projevila okamžitě, a neumíte to udělat ve vašem operačním systému, tak odpojte požadované zařízení od sítě a během chvilky ho znovu připojte.</​WRAP>​