Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:howto:start [2019/09/02 21:22]
vmyslivec [Oficiální dokumentace] drop feedback
cs:howto:start [2020/06/08 08:47] (aktuální)
jschlehofer [Základní]
Řádek 5: Řádek 5:
  
   * **[[:​cs:​howto:​foris|První spuštění a webové rozhraní Foris]]**   * **[[:​cs:​howto:​foris|První spuštění a webové rozhraní Foris]]**
-  * [[:cs:​howto:​error_reporting|Hlášení chyb]]+  * [[https://​docs.turris.cz/​basics/​support/​|Hlášení chyb]]
   * [[:​cs:​howto:​changelog|Changelog]] - změny v jednotlivých verzích Turris OS   * [[:​cs:​howto:​changelog|Changelog]] - změny v jednotlivých verzích Turris OS
   * [[:​cs:​troubleshooting:​erratum|Errata]] - dlouhodobé problémy   * [[:​cs:​troubleshooting:​erratum|Errata]] - dlouhodobé problémy
Řádek 12: Řádek 12:
   * [[:​cs:​howto:​downgrade_packages|Návrat k předchozím verzím balíčků]]   * [[:​cs:​howto:​downgrade_packages|Návrat k předchozím verzím balíčků]]
   * [[:​cs:​howto:​accessing_turris_from_wan|Přístup z vnější sítě]]   * [[:​cs:​howto:​accessing_turris_from_wan|Přístup z vnější sítě]]
-  * [[cs:howto:​turris_versions|Verze routerů Turris]]+  * [[https://​docs.turris.cz/​basics/​models/​|Verze routerů Turris]]
   * [[cs:​howto:​updater|Updater]]   * [[cs:​howto:​updater|Updater]]
- 
 =====Služby===== =====Služby=====
   * [[:​cs:​howto:​ssh|Rootovský přístup (SSH)]]   * [[:​cs:​howto:​ssh|Rootovský přístup (SSH)]]