Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:howto:start [2019/01/24 10:03]
jschlehofer [Řešení problémů] odstranění obnovy z microSD
cs:howto:start [2019/05/28 11:37] (aktuální)
vmyslivec [Síťová nastavení] VLAN Disambiguation
Řádek 23: Řádek 23:
   * [[:​cs:​howto:​printer_sharing|Sdílení USB tiskárny]]   * [[:​cs:​howto:​printer_sharing|Sdílení USB tiskárny]]
   * [[:​cs:​howto:​wol|Wake on LAN]]   * [[:​cs:​howto:​wol|Wake on LAN]]
-  * [[:​cs:​howto:​majordomo|Majordomo - statistika datových přenosů]] 
   * [[:​cs:​howto:​minipot|Minipot - falešné servery]]   * [[:​cs:​howto:​minipot|Minipot - falešné servery]]
   * [[:​cs:​howto:​ssh_honeypot|SSH honeypot]]   * [[:​cs:​howto:​ssh_honeypot|SSH honeypot]]
Řádek 35: Řádek 34:
   * [[:​cs:​howto:​dns|DNS]]   * [[:​cs:​howto:​dns|DNS]]
   * [[:​cs:​howto:​ipv6tunnel|IPv6 prostřednictvím tunelu]]   * [[:​cs:​howto:​ipv6tunnel|IPv6 prostřednictvím tunelu]]
-  * [[:​cs:​howto:​vlan_settings_Turris|Nastavení interních VLAN - Turris 1.0 & 1.1]] +  * [[:​cs:​howto:​vlan_settings|Rozdělení sítě do různých VLAN]]
-  * [[:​cs:​howto:​vlan_settings_Omnia|Nastavení interních VLAN - Turris Omnia]] +
-  * [[:​cs:​howto:​advanced_vlan_settings|Rozdělení sítě do různých VLAN]]+
   * [[:​cs:​howto:​switch_mode|Turris jako switch]]   * [[:​cs:​howto:​switch_mode|Turris jako switch]]
   * [[:​cs:​howto:​multiwan|Nastavení záložního připojení přes LTE pomocí mwan3]]   * [[:​cs:​howto:​multiwan|Nastavení záložního připojení přes LTE pomocí mwan3]]
Řádek 71: Řádek 68:
   * [[:​cs:​howto:​spectator|Spectator]]   * [[:​cs:​howto:​spectator|Spectator]]
  
-=====Inspirace a nerealizované projekty===== 
- 
-  * [[:​cs:​howto:​turrisduino|Turrisduino]] 
  
 ===== Řešení problémů ===== ===== Řešení problémů =====