Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:howto:printer_sharing [2016/09/20 13:02]
cs:howto:printer_sharing [2016/09/20 13:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zprovoznění sdílené USB tiskárny ======
 +
 +Pro zprovoznění tiskárny připojené k routeru Turris přes USB je zapotřebí tiskový server p910nd, který se sám instaluje spolu s prvními aktualizacemi.
 +
 +Na záložce //Systém / Po spuštění//​ se ujistěte, že je p910nd povolený (a případně jej kliknutím na tlačítko ''​Zakázáno''​ povolte) a spuštěný.
 +
 +Nastavení p910nd se nachází na záložce //Služby / p910nd - tiskový server//. Zde je nutné server nejprve povolit zatrhnutím položky ''​povolit''​. ''​Zařízení'',​ které má server spravovat ponechte na výchozí hodnotě (pokud tedy nepřipojujete tiskáren více). Jako ''​Rozhraní''​ zvolte ''​lan'',​ ''​Port''​ ponechte na výchozí hodnotě ''​9100''​.
 +
 +Zkontrolujte také, že je zvolena položka ''​Obousměrný režim''​. Tím umožníte reportování stavu tiskárny a tisku. Některé tiskárny tuto funkci neimplementují zcela správně a proto se můžete setkat s problémy. Odškrtnutí volby ''​Obousměrný režim''​ je tedy jedna z prvních věcí, kterou při potížích můžete vyzkoušet.
 +
 +Kliknutím na tlačítko ''​Uložit & použít''​ změny uložte.
 +                ​
 +===== Nastavení klientů =====
 +
 +Připravili jsme pro vás stručný postup, jak přidat tiskárnu na jednotlivé operační systémy:
 +
 +==== Tiskový systém CUPS (UNIX, Linux) ====
 +
 +Zadejte do prohlížeče adresu http://​localhost:​631/​admin/​. V záložce //​Tiskárny//​ klikněte na ''​Přidat tiskárnu''​. Zvolte ''​AppSocket/​HP JetDirect''​. Připojení definujte pomocí protokolu ''​socket'':​
 +
 +<​code>​
 +socket://​ip.adresa.routeru:​9100
 +</​code>​
 +
 +Tiskárnu vhodně pojmenujte a na následujících obrazovkách zvolte výrobce a  model tiskárny.
 +
 +==== Windows 7 ====
 +
 +Nastavení tiskárny ve Windows 7 je poměrně zdlouhavé:
 +
 +Start → ''​Zařízení a tiskárny''​ → ''​Přidat tiskárnu''​ → ''​Přidat místní tiskárnu''​ → ''​Vytvořit nový port''​ a zvolte Standard TCP/IP Port → ''​Hostitelský název či IP adresa''​ = IP adresa routeru Turris. V tuto chvíli se systém pokusí zařízení nalézt, což se mu nepovede. Zvolte ''​Typ zařízení''​ Vlastní, v ''​Nastavení''​ zkontrolujte,​ že máte jako ''​Protokol''​ vybraný Raw a ''​Číslo portu''​ 9100 → Ze seznamu výrobců a modelů vyberte vaší tiskárnu a nainstalujte příslušné ovladače.
 +==== OS X ====
 +''​Předvolby systému''​ → ''​Tiskárny a skenery''​ → ''​Tlačítko +'' ​ → ''​Přidat tiskárnu nebo skener''​ → ''​Ikonka IP''​ → Jako ''​Adresu''​ zadejte adresu routeru a ''​Protokol''​ nastavte na HP Jet Direct - Socket; následuje volba výrobce a typu tiskárny
 +