Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
cs:howto:omnia_factory_reset [2017/09/17 10:04]
kkoci [Přepis operačního systému novou verzí z USB disku]
cs:howto:omnia_factory_reset [2017/10/02 14:49]
nkoranova
Řádek 11: Řádek 11:
   * 5 nebo víc svítících LED : Start do záchranného systému (vyžaduje sériovou linku)   * 5 nebo víc svítících LED : Start do záchranného systému (vyžaduje sériovou linku)
  
-Pokud počet rozsvícených LED dosáhne maxima, začnou se LED rozscěcet opět od začátku.+Pokud počet rozsvícených LED dosáhne maxima, začnou se LED rozsvěcet opět od začátku.
  
 Po uvolnění tlačítka reset rozsvícené LED třikrát zablikají. Pokud bude počet blikajících LED rozdílný, než požadovaný,​ stiskněte opět tlačítko reset a proveďte volbu znovu. Po uvolnění tlačítka reset rozsvícené LED třikrát zablikají. Pokud bude počet blikajících LED rozdílný, než požadovaný,​ stiskněte opět tlačítko reset a proveďte volbu znovu.