Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Obnovení továrního nastavení routeru Turris Omnia

Router Omnia má na zadním panelu tlačítko reset. Po zmáčknutí a držení tohoto tlačítka se začnou postupně rozsvěcovat LED diody na čelním panelu. Každá LED dioda se rozsvítí nejdříve zeleně a postupně mění barvu na červenou. Tento přechod trvá 3 vteřiny. Jakmile LED svítí plnou červenou barvou, rozsvítí se další LED v pořadí. Režim, do kterého Turris Omnia nastartuje, je určen počtem svítících LED v okamžiku uvolnění tlačítka reset.

K dispozici jsou následující režimy:

  • 1 svítící LED: Běžný restart
  • 2 svítící LED: Návrat na předchozí snapshot operačního systému
  • 3 svítící LED: Návrat na první snapshot operačního systému „tovární nastavení“ (restart do továrního nastavení)
  • 4 svítící LED: Přepis operačního systému novou verzí z USB disku
  • 5 nebo víc svítících LED : Start do záchranného systému (vyžaduje sériovou linku)

Pokud počet rozsvícených LED dosáhne maxima, začnou se LED rozsvěcet opět od začátku.

Po uvolnění tlačítka reset rozsvícené LED třikrát zablikají. Pokud bude počet blikajících LED rozdílný, než požadovaný, stiskněte opět tlačítko reset a proveďte volbu znovu.

Pro dosažení zvoleného režimu resetu je nejlepší uvolnit tlačítko reset jakmile dosáhnete požadovaného počtu diod. Při delším držení se může stát, že v okamžiku uvolnění dosáhnete následujícího režimu. Věnujte proto pozornost potvrzení zvoleného režimu zablikáním a případně chybně zvolený režim neprodleně opravte.

Po zvolení režimu následuje průběh světelné vlny a modré bliknutí. V tomto okamžiku router začíná bootovat.

Běžný restart

1 LED (Power)

Router bude restartován. Po tom, co router nastartuje, rozsvítí se na okamžik všechny diody zeleně, než přejdou do indikace provozníhu stavu bílým světlem.

2 LED (Power, 0)

Tento režim je vhodné použít, pokud experimentujete s routerm Omnia a ztratíte síťovou konektivitu a nebo se chcete z jakéhokoliv důvodu vrátit k předchozímu provoznímu stavu. Pro více informací o snapshotech přejděte na schnapps.

Router během provádění operace se nejdříve rozsvítí všechny LED zeleně. Následně se rozsvítí červeně. V tomto okamžiku nesmí být router odpojen od napájení ani resetován. Po skončení operace se router sám restartuje. Dokončení návratu je indikováno rozsvícením všech diod na okamžik zeleně, než přejdou do indikace provozního stavu bílým světlem.

Tato operace vymaže všechen software i nastavení routeru.

3 LED (Power, 0, 1)

Router vrátí všechen software i nastavení na úroveň prvního snapshotu (první snapshot byl vytvořen při zápisu obrazu software do routeru). Tento režim použijte v okamžiku, kdy buď ztratíte heslo k routeru a nebo nefunguje ani předchozí snapshot.

Proces restartu a návratu k prvnímu snapshotu je od okamžiku volby režimu resetu už stejný, jako v případě návratu k předchozímu snapshotu.

Přepis operačního systému novou verzí z USB disku

Tato operace vymaže všechen software i nastavení routeru.

4 LED (Power, 0, 1, 2)

Je-li software v routeru poškozen za hranici opravitelnosti, proveďte postup přepsání obrazu.

Stáhněte si poslední verzi Turris Omnia image z https://repo.turris.cz/hbs/medkit/omnia-medkit-latest.tar.gz. Uložte soubor omnia-medkit-latest.tar.gz na USB disk do jeho kořenového adresáře a zapojte disk do USB konektoru na předním panelu routeru. Podporované filesystémy jsou ext2/3/4, BtrFS, XFS a FAT. Následně zvolte tlačítkem reset režim 4 (svítí 4 LED).

Router Omnia přepíše obraz systému z USB disku na vnitřní eMMC úložiště routeru.

Proces přepsání eMMC úložiště z USB disku trvá déle, než návrat ke snapshotům, ale indikace fází LED diodami je od okamžiku volby režimu resetu stejná, jako ve dvou předchozích případech.

Po skončení zápisu a resetu routeru můžete bezpečně odpojit USB disk.

Start do záchranného systému

Následující návod je určen pro geeky.

5 a nebo více LED (Power, 0, 1, 2, 3+)

Tento režim slouží pokročilým uživatelům, kteří chtějí vstoupit do záchranného systému a použít sériovou linku k přístupu na konzoli.

Pokud se omylem dostanete do tohoto režimu, stačí router restartovat krátkým stiskem tlačítka reset. Toto však platí pouze pro tento režim. Nevracejte se do normálního režimu stiskem tlačítka reset z režimů 2-4!