Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:howto:mox_rescue_modes [2019/06/24 08:44]
ljelinek [Různé záchranné režimy MOX] upřesnění LED
cs:howto:mox_rescue_modes [2019/07/29 13:26]
ljelinek bliknou->blikne, dopřeložení věty, lepší formulace, typo
Řádek 13: Řádek 13:
 Během bootování lze tlačítko použít pro výběr jednoho ze záchranných režimů zařízení Turris MOX. Do výběru se dostanete, podržíte-li tlačítko při připojování napájení. Během bootování lze tlačítko použít pro výběr jednoho ze záchranných režimů zařízení Turris MOX. Do výběru se dostanete, podržíte-li tlačítko při připojování napájení.
  
-Fungování záchranného systému je takové, že MOX signalizuje pomocí LED vedle USB portu na modulu MOX A, co bude dělat. Pokud to nechcete, stiskněte tlačítko a MOX vám nabídne další režim. Až budete spokojeni s tím, co se MOX chystá dělat, nemusíte už dělat nic, jen počkejte.+Fungování záchranného systému je takové, že MOX signalizuje pomocí LED vedle USB portu na [[cs:​howto:​mox:​mox-a-cpu|modulu MOX A]], co bude dělat. Pokud to nechcete, stiskněte tlačítko a MOX vám nabídne další režim. Až budete spokojeni s tím, co se MOX chystá dělat, nemusíte už dělat nic, jen počkejte.
 MOX oznámí vybraný režim dvakrát, než do něj skutečně přejde (pro případ, že prošvihnete první oznámení kvůli tomu, že se zabýváte mačkáním tlačítka). MOX oznámí vybraný režim dvakrát, než do něj skutečně přejde (pro případ, že prošvihnete první oznámení kvůli tomu, že se zabýváte mačkáním tlačítka).
  
 ==== Seznam režimů: ==== ==== Seznam režimů: ====
-  - Reset (obyčejný)+  - Restart
   - Btrfs rollback (návrat ke snímku souborového systému)   - Btrfs rollback (návrat ke snímku souborového systému)
   - Factory reset (tovární nastavení)   - Factory reset (tovární nastavení)
Řádek 32: Řádek 32:
 ^Krok ^ MOX LED     ^ Význam ​                                                ^ Tlačítko ^ ^Krok ^ MOX LED     ^ Význam ​                                                ^ Tlačítko ^
 | 1. | nesvítí ​        | MOX je vypnutý. Podržte tlačítko a připojte napájecí zdroj. | podrženo ​ | | 1. | nesvítí ​        | MOX je vypnutý. Podržte tlačítko a připojte napájecí zdroj. | podrženo ​ |
-| 2. | bliknou ​      |Vím, že držíte tlačítko. Nyní ho můžete uvolnit. | podrženo ​ |+| 2. | blikne ​      |Vím, že držíte tlačítko. Nyní ho můžete uvolnit. | podrženo ​ |
 | 3. |nesvítí |Spouští se jádro systému. |uvolněno | | 3. |nesvítí |Spouští se jádro systému. |uvolněno |
 | 4. |svítí |Jádro spuštěno, spouští se záchranný obraz. Připravte se na oznámení. |uvolněno| | 4. |svítí |Jádro spuštěno, spouští se záchranný obraz. Připravte se na oznámení. |uvolněno|
-| 5. |bliknou ​|I'm going to do mode one (reset). ​Do you like it?​|uvolněno|+| 5. |blikne ​|Jdu to režimu 1 (reset). ​Chcete ho?​|uvolněno|
 | 6. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Řekněme, že chceme režim 4. Nechceme režim 1 a proto stiskneme tlačítko. //​|stisknuto| | 6. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Řekněme, že chceme režim 4. Nechceme režim 1 a proto stiskneme tlačítko. //​|stisknuto|
-| 7. |dvakrát ​bliknou|Ok, nechcete-li režim 1, co režim 2 (btrfs rollback)?​|uvolněno|+| 7. |dvakrát ​blikne|Ok, nechcete-li režim 1, co režim 2 (btrfs rollback)?​|uvolněno|
 | 8. |svítí|// Nechceme režim 2 a proto stiskneme tlačítko. Chceme režim 4. //​|stisknuto| | 8. |svítí|// Nechceme režim 2 a proto stiskneme tlačítko. Chceme režim 4. //​|stisknuto|
-| 9. |třikrát ​bliknou|Jestliže nechcete režim 2, co režim 3? Jdu do něj, pokud ho chcete.|uvolněno|+| 9. |třikrát ​blikne|Jestliže nechcete režim 2, co režim 3? Jdu do něj, pokud ho chcete.|uvolněno|
 | 10. |svítí|// Řekněme, že jsme prošvihli oznámení a nejsme si jisti, ve kterém režimu teď jsme. Můžeme chvilku počkat, přijde druhé oznámení. //​|uvolněno| | 10. |svítí|// Řekněme, že jsme prošvihli oznámení a nejsme si jisti, ve kterém režimu teď jsme. Můžeme chvilku počkat, přijde druhé oznámení. //​|uvolněno|
-| 11. |třikrát ​bliknou|Říkám, že pokud nic neuděláte,​ půjdu do režimu 3 (factory reset).|uvolněné| +| 11. |třikrát ​blikne|Říkám, že pokud nic neuděláte,​ půjdu do režimu 3 (factory reset).|uvolněné| 
-| 12. |svítí|MOX jde do režimu 3. To je neco, co nechceme. Musíme tedy stisknout tlačítko.|stisknuto| +| 12. |svítí|MOX jde do režimu 3. To je něco, co nechceme. Musíme tedy stisknout tlačítko.|stisknuto| 
-| 13. |čtyřikrát ​bliknou| Jdu do režimu 4 (USB flashing). Chcete ho?​|uvolněno|+| 13. |čtyřikrát ​blikne| Jdu do režimu 4 (USB flashing). Chcete ho?​|uvolněno|
 | 14. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Říkáme, že chceme režim 4. Jsme rádi, že MOX jde do režimu 4. Neděláme nic, co by to přerušilo. //|nedělá nic| | 14. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Říkáme, že chceme režim 4. Jsme rádi, že MOX jde do režimu 4. Neděláme nic, co by to přerušilo. //|nedělá nic|
-| 15. |čtyřikrát ​bliknou|Říkám, že jdu do režimu 4 (druhé oznámení).|nedělá nic|+| 15. |čtyřikrát ​blikne|Říkám, že jdu do režimu 4 (druhé oznámení).|nedělá nic|
 | 16. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Všechno je v pořádku. Nic neděláme. // |nedělá nic| | 16. |svítí (asi 3 sekundy)|Čekám na vaši volbu. // Všechno je v pořádku. Nic neděláme. // |nedělá nic|
-| 17. |pomalu ​blikají ​| Čas vypršel, jdu do režimu 4. |nedělá nic|+| 17. |pomalu ​bliká ​| Čas vypršel, jdu do režimu 4. |nedělá nic|