Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:howto:mox:start [2018/12/13 14:46]
jschlehofer
cs:howto:mox:start [2019/06/24 09:32] (aktuální)
ljelinek +zbývající moduly, typo
Řádek 6: Řádek 6:
   * [[cs:​howto:​mox:​mox-a-cpu|MOX A (CPU)]] - základní procesorová deska   * [[cs:​howto:​mox:​mox-a-cpu|MOX A (CPU)]] - základní procesorová deska
     * [[cs:​howto:​mox:​gpio|GPIO pinout]] - popis zapojení GPIO pinů     * [[cs:​howto:​mox:​gpio|GPIO pinout]] - popis zapojení GPIO pinů
-  * [[cs:​howto:​mox:​mox-b-pci|MOX B (PCI)]] - rošiřující modul s miniPCIe+  * [[cs:​howto:​mox:​mox-b-pci|MOX B (PCI)]] - rozšiřující modul s miniPCIe
   * [[cs:​howto:​mox:​mox-c-eth|MOX C (ETH)]] - modul TOPAZ se 4x 1Gbps ethernet LAN porty   * [[cs:​howto:​mox:​mox-c-eth|MOX C (ETH)]] - modul TOPAZ se 4x 1Gbps ethernet LAN porty
   * [[cs:​howto:​mox:​mox-d-sfp|MOX D (SFP)]] - modul s optickým portem SFP až 2,5 Gbps   * [[cs:​howto:​mox:​mox-d-sfp|MOX D (SFP)]] - modul s optickým portem SFP až 2,5 Gbps
 +  * [[cs:​howto:​mox:​mox-e-super-eth|MOX E (Super Ethernet)]] - modul s 8x 1Gbps ethernet LAN porty
 +  * [[cs:​howto:​mox:​mox-f-usb|MOX F (USB)]] - rozšiřující modul s USB porty
 +  * [[cs:​howto:​mox:​mox-g-super-ext|MOX G (Super Extension)]] - rozšiřující modul se slotem miniPCIe a s možností dalších rozšiřujících modulů
 +  * [[cs:​howto:​mox:​upgrade|Upgrades]] - díly pro upgrade
 +
  
 ===== Systémová sběrnice Moxtet ===== ===== Systémová sběrnice Moxtet =====
 Systémová sběrnice Moxtet slouží pro propojení jednotlivých modulů MOX na centrální jednotku. ​ Systémová sběrnice Moxtet slouží pro propojení jednotlivých modulů MOX na centrální jednotku. ​
   * [[cs:​howto:​mox:​moxtet|popis zapojení sběrnice Moxtet]]   * [[cs:​howto:​mox:​moxtet|popis zapojení sběrnice Moxtet]]