Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:howto:majordomo [2016/10/06 09:37]
shenek [Ucollect, lcollect, Majordomo]
cs:howto:majordomo [2016/10/07 11:21]
mvaner Make it up to date, we no longer use online service.
Řádek 61: Řádek 61:
 Zajímavou možností, kterou Majordomo poskytuje, je překlad IP adres na doménová Zajímavou možností, kterou Majordomo poskytuje, je překlad IP adres na doménová
 jména podle reverzních záznamů a překlad MAC adres jména výrobců síťových karet. jména podle reverzních záznamů a překlad MAC adres jména výrobců síťových karet.
-Zatímco ​překlad IP adres je ve výchozím nastavení zapnutý, protože využívá váš +Pro překlad IP adres je použitý DNS resolver ​routeru. Pro překlad MAC adres je 
-lokální ​resolver ​přímo na routeru, tak překlad MAC adres je vypnutý a musí jej +použitá lokální databáze.
-uživatel zapnout. Důvodem je, že pro vyhledávání výrobce využívá Majordomo +
-externí službu (http://​www.macvendorlookup.com/​). Pokud s využitím služby +
-souhlasíte,​ doporučujeme si překlad MAC adres zapnout - jeho použití velmi +
-usnadňuje identifikaci zařízení.+
  
 Za zmínku stojí, že výsledky vyhledávání si Majordomo ukládá do cache a nebude Za zmínku stojí, že výsledky vyhledávání si Majordomo ukládá do cache a nebude