Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cs:howto:majordomo [2016/09/20 13:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:howto:majordomo [2019/04/25 17:15]
kkoci
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Majordomo ====== ====== Majordomo ======
 +
 +<WRAP alert>
 +Od Turris OS 4.0 není Majordomo k dispozici. Náhradou je [[cs:​howto:​pakon|PaKon - sledování sítě (Parental Control)]].
 +</​WRAP>​
  
 Majordomo je nástroj, který jsme vyvinuli jako Majordomo je nástroj, který jsme vyvinuli jako
Řádek 61: Řádek 65:
 Zajímavou možností, kterou Majordomo poskytuje, je překlad IP adres na doménová Zajímavou možností, kterou Majordomo poskytuje, je překlad IP adres na doménová
 jména podle reverzních záznamů a překlad MAC adres jména výrobců síťových karet. jména podle reverzních záznamů a překlad MAC adres jména výrobců síťových karet.
-Zatímco ​překlad IP adres je ve výchozím nastavení zapnutý, protože využívá váš +Pro překlad IP adres je použitý DNS resolver ​routeru. Pro překlad MAC adres je 
-lokální ​resolver ​přímo na routeru, tak překlad MAC adres je vypnutý a musí jej +použitá lokální databáze.
-uživatel zapnout. Důvodem je, že pro vyhledávání výrobce využívá Majordomo +
-externí službu (http://​www.macvendorlookup.com/​). Pokud s využitím služby +
-souhlasíte,​ doporučujeme si překlad MAC adres zapnout - jeho použití velmi +
-usnadňuje identifikaci zařízení.+
  
 Za zmínku stojí, že výsledky vyhledávání si Majordomo ukládá do cache a nebude Za zmínku stojí, že výsledky vyhledávání si Majordomo ukládá do cache a nebude
Řádek 129: Řádek 129:
 samotném. Nejzákladnější možností je zablokovat danou adresu na firewallu, aby samotném. Nejzákladnější možností je zablokovat danou adresu na firewallu, aby
 zařízení na dané adrese nemohlo nadále komunikovat. zařízení na dané adrese nemohlo nadále komunikovat.
- 
-===== Ucollect, lcollect, Majordomo ===== 
- 
-Pro zájemce uvádím poznámku ohledně programového pojetí nástroje Majordomo: 
- 
-V souvislosti s projektem Turris je dobře známý nástroj ucollect, který 
-zajišťuje sběr a odesílání dat k analýze. Možnosti, jak využít ucollect, jsou 
-ale omezeny a to především závazky definovanými ve smlouvě. 
- 
-Proto vznikl obdobný nástroj, lcollect, který neodesílá žádná data. Díky tomu 
-může sbírat data i v lokální síti a může ukládat obě strany komunikace. Analýza 
-dat probíhá pouze lokálně na zařízení uživatele. 
- 
-Poslední pojem, Majordomo, představuje plugin pro nástroj lcollect a soubor dalšího 
-programového vybavení pro zpracování dat.