Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:howto:majordomo [2016/09/20 13:02]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:howto:majordomo [2016/10/07 11:21]
mvaner Make it up to date, we no longer use online service.
Řádek 61: Řádek 61:
 Zajímavou možností, kterou Majordomo poskytuje, je překlad IP adres na doménová Zajímavou možností, kterou Majordomo poskytuje, je překlad IP adres na doménová
 jména podle reverzních záznamů a překlad MAC adres jména výrobců síťových karet. jména podle reverzních záznamů a překlad MAC adres jména výrobců síťových karet.
-Zatímco ​překlad IP adres je ve výchozím nastavení zapnutý, protože využívá váš +Pro překlad IP adres je použitý DNS resolver ​routeru. Pro překlad MAC adres je 
-lokální ​resolver ​přímo na routeru, tak překlad MAC adres je vypnutý a musí jej +použitá lokální databáze.
-uživatel zapnout. Důvodem je, že pro vyhledávání výrobce využívá Majordomo +
-externí službu (http://​www.macvendorlookup.com/​). Pokud s využitím služby +
-souhlasíte,​ doporučujeme si překlad MAC adres zapnout - jeho použití velmi +
-usnadňuje identifikaci zařízení.+
  
 Za zmínku stojí, že výsledky vyhledávání si Majordomo ukládá do cache a nebude Za zmínku stojí, že výsledky vyhledávání si Majordomo ukládá do cache a nebude
Řádek 130: Řádek 126:
 zařízení na dané adrese nemohlo nadále komunikovat. zařízení na dané adrese nemohlo nadále komunikovat.
  
-===== Ucollect, lcollect, Majordomo ===== 
- 
-Pro zájemce uvádím poznámku ohledně programového pojetí nástroje Majordomo: 
- 
-V souvislosti s projektem Turris je dobře známý nástroj ucollect, který 
-zajišťuje sběr a odesílání dat k analýze. Možnosti, jak využít ucollect, jsou 
-ale omezeny a to především závazky definovanými ve smlouvě. 
- 
-Proto vznikl obdobný nástroj, lcollect, který neodesílá žádná data. Díky tomu 
-může sbírat data i v lokální síti a může ukládat obě strany komunikace. Analýza 
-dat probíhá pouze lokálně na zařízení uživatele. 
- 
-Poslední pojem, Majordomo, představuje plugin pro nástroj lcollect a soubor dalšího 
-programového vybavení pro zpracování dat.