Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:howto:error_reporting [2017/06/21 14:08]
nkoranova [Hlášení chyb]
cs:howto:error_reporting [2018/05/22 13:39] (aktuální)
jschlehofer
Řádek 27: Řádek 27:
 ==== Používám pouze Foris ==== ==== Používám pouze Foris ====
  
-Pokud ke správě routeru používáte webové rozhraní Foris, prosíme o zaslání logů ze stránky //​Diagnostika//​. Většinou pro nás budou zajímavé moduly ''​dmesg'',​ ''​messages'',​ ''​dns''​ a ''​network''​. Pokud z povahy problému vyplývá, že by se mohl hodit některý z dalších modulů, zaškrtněte jej taky. Požadované statistiky stáhnete stisknutím tlačítka ''​Generuj''​.+Pokud ke správě routeru používáte webové rozhraní Foris, prosíme o zaslání logů ze stránky //​Diagnostika//​. Většinou pro nás budou zajímavé moduly ''​dmesg'',​ ''​messages'',​ ''​dns''​ a ''​network''​. Pokud z povahy problému vyplývá, že by se mohl hodit některý z dalších modulů, zaškrtněte jej taky. Požadované statistiky stáhnete stisknutím tlačítka ''​Vytvořit''​.
  
 {{cs:​howto:​diagnostiky_cs.png?​600 | Foris: Diagnostiky}} {{cs:​howto:​diagnostiky_cs.png?​600 | Foris: Diagnostiky}}