Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:howto:dns [2017/05/10 15:26]
pspacek zohlednění rozdílů mezi Turris a Omnia; všeobecný úklid
cs:howto:dns [2019/03/23 22:10] (aktuální)
jschlehofer
Řádek 6: Řádek 6:
 výchozí konfiguraci dnsmasq v roli DNS a DHCP serveru. Dnsmasq na výchozí konfiguraci dnsmasq v roli DNS a DHCP serveru. Dnsmasq na
 routeru Turris zůstává, ale pouze v roli DHCP serveru. Turris a Omnia nahrazují DNS resolver jinou implementací:​ routeru Turris zůstává, ale pouze v roli DHCP serveru. Turris a Omnia nahrazují DNS resolver jinou implementací:​
-  - Turris používá DNS resolver [[https://​unbound.nlnetlabs.nl/​|Unbound]] +  - Turris ​1.x používá DNS resolver [[https://​unbound.nlnetlabs.nl/​|Unbound]] 
-  - Omnia používá DNS resolver [[https://​www.knot-resolver.cz/​|Knot ​resolver]] (známý také pod zkratkou ''​kresd''​).+  - Turris ​Omnia a Turris MOX používají ​DNS resolver [[https://​www.knot-resolver.cz/​|Knot ​Resolver]] (známý také pod zkratkou ''​kresd''​).
 To je důvod, proč se jakákoliv změna nastavení DNS ve webovém rozhraní [[cs:​howto:​ssh#​pristup_k_rozhrani_luci|LuCI]] neprojeví. To je důvod, proč se jakákoliv změna nastavení DNS ve webovém rozhraní [[cs:​howto:​ssh#​pristup_k_rozhrani_luci|LuCI]] neprojeví.
  
Řádek 56: Řádek 56:
 jednoduchý test, který otestuje současné nastavení DNS na routeru. Na stejné stránce je možné jednoduchý test, který otestuje současné nastavení DNS na routeru. Na stejné stránce je možné
 forwarding vypnout/​zapnout. forwarding vypnout/​zapnout.
- 
- 
-===== Často žádané funkce ===== 
-Návody na často žádané funkce je možné nalézt na našem fóru: 
-  * Lokální domény v síti: https://​www.turris.cz/​forum/​topic_show.pl?​tid=14 
-  * Vytváření lokálních záznamů (statické i podle DHCP): https://​www.turris.cz/​forum/​topic_show.pl?​tid=39