Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:howto:cpu_only [2019/05/20 11:24]
ljelinek dokončení překladu en -> cs
cs:howto:cpu_only [2019/05/20 14:01] (aktuální)
ljelinek odkazy en -> cs
Řádek 35: Řádek 35:
  
 4. Vložte kartu microSD s obrazem systému Turris OS do slotu microSD v modulu A. 4. Vložte kartu microSD s obrazem systému Turris OS do slotu microSD v modulu A.
-Chcete-li připravit tuto kartu, postupujte podle [[en:​howto:​mox_microsd_card|tohoto návodu]].+Chcete-li připravit tuto kartu, postupujte podle [[cs:​howto:​mox_microsd_card|tohoto návodu]].
  
 Poznámka: Zvolíte-li doporučené zapojení kabelů, v kterém je MOX A připojen k Internetu, mělo by fungovat automatické stažení obrazu z Internetu, popsané v dokumentaci přípravy karty. Máte-li MOX A připojen přímo k počítači,​ neexistuje způsob, jak se ze zařízení dostat na Internet a stáhnout obraz. Musíte si obraz Turris OS stáhnout ručně a uložit na kartu microSD. Poznámka: Zvolíte-li doporučené zapojení kabelů, v kterém je MOX A připojen k Internetu, mělo by fungovat automatické stažení obrazu z Internetu, popsané v dokumentaci přípravy karty. Máte-li MOX A připojen přímo k počítači,​ neexistuje způsob, jak se ze zařízení dostat na Internet a stáhnout obraz. Musíte si obraz Turris OS stáhnout ručně a uložit na kartu microSD.