Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:howto:cpu_only [2019/05/20 11:19]
ljelinek meziuložení
cs:howto:cpu_only [2019/05/20 11:24]
ljelinek dokončení překladu en -> cs
Řádek 45: Řádek 45:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-6. If you have your MOX A connected directly to the computeryour address for the next step will be [[http://​192.168.1.1|http://​192.168.1.1]]. ​You can skip the rest of this step.+6. Máte-li ​MOX A připojen přímo k počítačivaše adresa pro příští krok bude [[http://​192.168.1.1|http://​192.168.1.1]]. ​Zbývající část tohoto kroku můžete přeskočit.
  
-Otherwise, you need to find out IP address of your MOX A to connect to itCheck DHCP leases ​on your DHCP server on your local networkYou should be able to see them in the configuration interface of your local networks routerConsult manual for that device if you need to.+Jinak potřebujete zjistit ​IP adresu zařízení ​MOX A, ke které se připojíteZkontrolujte ​DHCP leases ​na DHCP serveru ve své lokální sítiMěli byste je vidět v konfiguraci rozhraní síťového routeruPokud je třeba, podívejte se do manuálu k zařízení.
  
-7.  Open an internet browser and write the address obtained in the previous stepYou should get to the configuration guide of Turris MOX. Follow the guide.+7. Otevřete webový prohlížeč a napište adresu získanou v předchozím krokuMěl by se zobrazit konfigurační průvodce na zařízení ​Turris MOX. Postupujte podle průvodce.
  
-8. If you want to change the configuration of ethernet port of your MOX A from LAN to WAN you can do that in administration interface after finishing the guide.+8. Chcete-li změnit konfiguraci ethernetového portu MOX A LAN na WAN, můžete ​to udělat v administračním rozhraní po dokončení průvodce.