Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cs:howto:contribute [2017/11/06 15:06]
nkoranova [Technické informace]
cs:howto:contribute [2017/11/06 15:25]
nkoranova
Řádek 13: Řádek 13:
 ===== Technické informace ===== ===== Technické informace =====
  
-Všechny naše GitHubové repositáře jsou zrcadly vývojových repositářů,​ které jsou uloženy na našem [[https://​gitlab.labs.nic.cz/​turris|GitLabu]]. Oba systémy jsou synchronizovány a jsou tedy prakticky stejné. ​Svůj příspěvek můžete případně poslat i emailem na [[packaging@turris.cz|packaging@turris.cz]].+Všechny naše GitHubové repositáře jsou zrcadly vývojových repositářů,​ které jsou uloženy na našem [[https://​gitlab.labs.nic.cz/​turris|gitlabu]]. Jsou oba systémy jsou synchronizovány a jsou tak prakticky stejné. ​Případně můžete ​svůj íspěvek poslat i emailem na [[packaging@turris.cz|packaging@turris.cz]].