Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:howto:changelog [2019/01/15 16:45]
jschlehofer Vydána verze Turris OS 3.11.2
cs:howto:changelog [2019/06/28 17:34] (aktuální)
ljelinek +3.11.5
Řádek 3: Řádek 3:
 Na této stránce najdete seznam změn a aktualizací pro nedávno vydané verze Turris OS. Pokud ke konkrétnímu vydání existují známe chyby, pak jejich popis naleznete zde i s možným řešením vašeho problému. Chyby, které se nám nepodaří opravit v následující verzi Turris OS a mohou trvat delší dobu najdete uvedeny na této stránce **[[:​cs:​troubleshooting:​erratum|Errata]]**. Na této stránce najdete seznam změn a aktualizací pro nedávno vydané verze Turris OS. Pokud ke konkrétnímu vydání existují známe chyby, pak jejich popis naleznete zde i s možným řešením vašeho problému. Chyby, které se nám nepodaří opravit v následující verzi Turris OS a mohou trvat delší dobu najdete uvedeny na této stránce **[[:​cs:​troubleshooting:​erratum|Errata]]**.
 Na našem [[https://​forum.turris.cz/​|fóru]] také píšeme ke každému vydání Turris OS oznámení, v komentáři pod ním nám můžete popsat chyby, na které přijdete. Dalším kanálem, přes který můžete hásit chyby je e-mail naší zákaznické podpory: [[tech.support@turris.cz]]. Na našem [[https://​forum.turris.cz/​|fóru]] také píšeme ke každému vydání Turris OS oznámení, v komentáři pod ním nám můžete popsat chyby, na které přijdete. Dalším kanálem, přes který můžete hásit chyby je e-mail naší zákaznické podpory: [[tech.support@turris.cz]].
 +
 +===== 3.11.5 =====
 +
 +Verze byla uvolněna 19. června 2019.
 +
 +==== Seznam změn a aktualizací ====
 +
 +  * bind, libxslt, libpng, dovecot, gnutls, wget, samba4, tiff, suricata: bezpečnostní aktualizace
 +  * schnapps, netdata, youtube-dl, libhtp, foris, syslog-ng, nextcloud, resolver-conf:​ aktualizace
 +  * python-certifi,​ python-urllib3,​ python3-pyroute2:​ nové balíčky
 +  * kernel: bezpečnostní aktualizace (CVE-2019-11477,​ CVE-2019-11478,​ CVE-2019-11479)
 +  * podpora našich nových ODVR serverů s DNS over TLS
 +
 +===== 3.11.4 =====
 +
 +Verze byla uvolněna 17. dubna 2019.
 +
 +==== Seznam změn a aktualizací ====
 +
 +  *  mosquitto, libatsha204,​ libssh2, dovecot: bezpečnostní aktualizace
 +  *  unbound, netdata, nextcloud, youtube-dl, ca-certificates,​ czmq: aktualizace
 +  *  python3-certifi,​ python3-urllib3:​ nové balíčky
 +  *  pakon: drobné opravy
 +
 +===== 3.11.3 =====
 +
 +Verze byla uvolněna 26. března 2019.
 +
 +==== Seznam změn a aktualizací ====
 +
 +  *  Foris: sjednocení vzhledu napříč produkty Turris
 +  *  foris-controller-openvpn-module:​ komprese logiky komprese
 +  *  tvheadend, mpc, unbound, youtube-dl, czmq a další balíčky: aktualizace
 +  *  openssh, keepalived, tar, dovecot, curl, prosody, openssh, openssl, bind, tor: bezpečnostní aktualizace
 +  *  logread: oprava
 +  *  foris-pakon:​ oprava pro Safari
 +  *  kernel: aktualizace
  
 ===== 3.11.2 ===== ===== 3.11.2 =====