Obsah

Instalace a přeinstalace balíčků

S instalací nových balíčků se můžete setkat v některém z našich návodů, s jehož pomocí bude možné rozšířit funkcionalitu vašeho routeru. S přeinstalací se pak můžete setkat například při řešení některých potíží (např. poškozený soubor).

Než začnete instalovat

Než se pustíte do instalace nových balíčků, věnujte prosím pozornost následujícím upozorněním:

Jednou za 4 hodiny jsou zkontrolovány aktuálně dostupné verze balíčků a pokud je dostupná novější verze, proběhne aktualizace.

Rozhraní LuCI

Zde si popíšeme, jak nainstalovat / přeinstalovat balíček pomocí webového rozhraní LuCI, což je cesta doporučená pro méně zkušené uživatele.

Instalace nového balíčku

Přeinstalace balíčku

Rozhraní LuCI nemá přímý mechanismus pro přeinstalaci balíčku tak jako nástroj opkg z příkazové řádky. Proto je nutné balíček nejprve odinstalovat a následně nainstalovat znovu.

Terminál uživatele root

Nejprve se přihlaste do terminálu uživatele root přes SSH. Návod naleznete zde.

Instalace balíčku

V této části návodu budete volat příkaz opkg. Tímto voláním na routeru Turris Omnia nevoláte přímo program opkg, ale skript, který zavolá program opkg a následně upraví seznam balíčků k aktualizaci. V drtivé většině případů se tento rozdíl vůbec neprojeví, je však dobré o tom vědět.

Nejdříve aktualizujte seznam dostupných balíčků příkazem:

opkg update

Následujícím příkazem nainstalujte požadovaný balíček:

opkg install nazev_balicku

Přeinstalace balíčku

Nejdříve aktualizujte seznam dostupných balíčků příkazem:

opkg update

Následujícím příkazem přeinstalujte požadovaný balíček:

opkg install --force-reinstall nazev_balicku

Varianta pro zkušené uživatele

Původní příkaz opkg se stará pouze o to, aby se balíček nainstaloval, případně smazal. V systému je ještě updater, který řeší, aby balíčky byly v aktuální verzi. Skript zmíněný výše při instalaci poznamená balíček do konfiguračního souboru /etc/updater/conf.d/auto.lua, aby o něm updater věděl. Obdobně, při odinstalování jej z daného souboru odstraní.

Updater bere v úvahu také soubor /etc/updater/conf.d/user.lua, který je zamýšlen k editaci uživatelem. Instalace balíčku tedy jde tedy provést přidáním jeho jména do tohoto souboru a spuštění příkazu updater.sh. Obdobně, odinstalace balíčku nainstalovaného tímto způsobem lze provést smazáním ze souboru a opětovným puštěním příkazu updater.sh ‒ ten smaže všechny balíčky, které již nejsou požadované.